Trepikodade remontTrepikodade remont ja koridoride remont

Firma  «MDRehitus»  teostab elumajade trepikodade remonti soodsatel tingimustel. Pöördudes ehitusfirma «MDRehitus» poole, on teil võimalus teha kvaliteetne ja mitte kallis remont oma trepikojas, mis pakub rõõmu kauaks ajaks mitte ainult kõikidele elanikele. Me teostame trepikodade remonti ja viimistlust kõrgel tasemel, seepärast te saate kätte garanteeritult kvaliteetsed teenused. Me teostame nii kosmeetilist remonti kui ka kapitaalremonti trepikodades. Võtame tellimusi uute hoonete trepikodade viimistlemiseks. Uuenenud trepikoja remont elumajas muudab selle välimust ja loob mugavustunde elades isegi mitmekorruselises elumajas.

  • Koridoride remont (pahteldus, seinte värvimine, plaatimine, katmine kivikaitsevahendiga trepipiirete remont, treppide süvapuhastus ja n.e)
  • Sanitaarremont (lae pahtliparandused ja värvimine, seinte pahtliparandused ja värvimine(maalritööd), radiaatorite ja gaasitorude värvimine, akende värvimine, klaaside vahetus ja n.e)
  • Kapitaalremont (elektri installatsioon ja paigaldus, elektri juhtmete karbikutesse paigaldus, seinasisse freesimine, llae ja seinte krohvimine, uute trepikäsipuude paigaldus, põranda ja plaatimine ja n.e)
  • Muud remonditööd (kõik ehitustööd, fassaaditööd ja n.e)